Wanneer je deze website bezoekt, verzamelen wij waar nodig persoonlijke gegevens. Deze worden door ons verwerkt voor de doeleinden waarvoor we je gegevens nodig hebben. Omdat wij net zoals jou belang hechten aan deze gegevens, doen wij er dan ook alles aan om ze veilig te bewaren en je op de hoogte te houden waarvoor we jouw gegevens wensen te gebruiken. Indien je hierover vragen hebt of indien er iets niet duidelijk is, neem dan gerust contact op via het contactformulier op onze contactpagina.

Wie verwerkt opgegeven persoonlijke gegevens?

Barrio Tilo is een evenement dat georganiseerd wordt door:

  • Lena-Events
  • Vertegenwoordigd door: Tom Vandepitte en Rens De Muynck
  • Adres: Leenstraat 26, 8340 Sijsele, België
  • BTW-nr: BE 0809.514.290
  • RPR: Gent, afdeling Brugge

Voor de organisatie van het evenement worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt om aan de wettelijke bepalingen te voldoen of om sommige diensten te kunnen leveren.

Welke persoonlijke gegevens worden verzameld?

Via de website kan je via een formulier rechtstreeks contact opnemen met Winterfeesten Sijsele die Barrio Tilo organiseert. Daarbij moet je je naam, e-mailadres en een bericht opgeven.

Voor de registratie van het surfgedrag wordt het IP-adres, het type browser en besturingssysteem geregistreerd van zodra je onze website bezoekt.

Pagina’s op deze website kunnen externe ingesloten (embedded) inhoud bevatten (zoals video’s van Youtube). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof je deze andere website bezoekt.

Tijdens afgelopen kermisfeesten werden door de organisatie foto’s genomen waarop personen identificeerbaar kunnen zijn.

Bij het bestellen van tickets of drankbonnen en inschrijving voor het eetfestijn of de rommelmarkt op deze website.

Waarom worden deze gegevens verzameld?

De gegevens opgegeven in het contactformulier worden louter gebruikt om jouw bericht te kunnen beantwoorden via e-mail.

Het IP-adres, het type browser en besturingssysteem worden verzameld om een profiel te vormen van het aantal bezoekers, de inhoud die bekeken wordt en het optimaal afstemmen van de weergave aan de toestellen waarop de website bekeken wordt.

Ingesloten inhoud van een andere website kan gegevens over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Genomen foto’s tijdens de kermisfeesten worden louter gebruikt als sfeerfoto’s op deze website.

Gevraagde facturatiegegevens bij het plaatsen van een bestelling of uitvoeren van een inschrijving zijn vereist voor de boekhouding en de levering van de bestelling.

Hoelang bewaren we verzamelde gegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang het nodig is om aan de doeleinden van onze verwerkingen te voldoen. Tenzij er wettelijk een langere bewaartermijn is vereist of toegelaten.

Hoe beveiligen we verzamelde persoonsgegevens?

Wij nemen de veiligheid van verzamelde persoonlijke gegevens heel serieus. Daarom hebben wij de nodige beveiligingsmaatregelen genomen om jouw gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking.

Geen enkel beveiligingssysteem is gegarandeerd 100% veilig. We kunnen daarom de veiligheid van je gegevens niet op absolute wijze garanderen en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor ongeautoriseerde toegang daartoe.

Wat zijn jouw rechten op verzamelde gegevens?

Je hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonlijke gegevens te laten verwijderen of verbeteren. Als je van mening bent dat informatie die wij over jou hebben onvolledig, onjuist, ongepast of verouderd is, laat het ons dan weten. Je vind onze contactgegevens op de contactpagina. We zullen deze informatie vervolgens binnen de wettelijk vastgestelde termijnen zo nodig aanpassen of verwijderen.

Je hebt het recht om een gepubliceerde foto waarop je herkenbaar bent te laten verwijderen indien je hiertoe een geldige reden hebt.

Je hebt het recht te weten welke persoonlijke gegevens wij over jou hebben opgeslagen.

Je hebt het recht om je kosteloos te verzetten tegen het gebruik van jouw persoonlijke gegevens voor doeleinden van direct marketing. Je kan na ontvangst van een e-mail van ons steeds jouw toestemming intrekken om per e-mail informatie te ontvangen.

Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit indien er een inbreuk gepleegd is op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Waar kan je terecht bij klachten?

Indien er klachten zijn of indien je het gevoel hebt dat je rechten geschonden worden, kan je ons hiervoor contacteren via het formulier of onze contactgegevens op de contactpagina, of kan je terecht bij de Europese Privacycommissie: https://www.privacycommission.be/nl.

Wijzigingen

Dit beleid kan van tijd tot tijd door ons worden gewijzigd. Indien vereist of noodzakelijk zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en/of om uw toestemming vragen. Wij raden u daarom aan om dit beleid bij elk bezoek aan onze website te raadplegen zodat u op de hoogte bent van de meest recente versie.

HOOFDPARTNERS